someone's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za someone's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

someone [Brit ˈsʌmwʌn, Am ˈsəmˌwən] ZAIMEK

someone → somebody

glej tudi somebody

somebody [Brit ˈsʌmbədi, Am ˈsəmbədi] ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za someone's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

someone's v slovarju PONS

Prevodi za someone's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za someone's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

someone's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文