something v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za something v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.something [Brit ˈsʌmθɪŋ, Am ˈsəmˌθɪŋ] ZAIMEK

2. something (thing of importance, value etc):

II.something [Brit ˈsʌmθɪŋ, Am ˈsəmˌθɪŋ] PRIS

glej tudi nothing, else

I.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] ZAIMEK

1. nothing:

nerien
rienne

2. nothing (emphasizing insignificance):

5. nothing (emphatic: setting up comparisons):

II.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] PRIS

III.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] PRID

IV.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] SAMOST

‘so what else is new?’ iron
Individual translation pairs

Prevodi za something v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

something v slovarju PONS

Prevodi za something v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi nothing, anything

Individual translation pairs

Prevodi za something v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
il y a du neuf

something Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文