soothe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soothe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.soothe away GLAG [Brit suːð -, Am suð -] (soothe away [sth], soothe [sth] away)

Prevodi za soothe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soothe v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文