sorry v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sorry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.sorry [Brit ˈsɒri, Am ˈsɑri, ˈsɔri] PRID

1. sorry:

+ subj to be sorry if

II.sorry [Brit ˈsɒri, Am ˈsɑri, ˈsɔri] MEDMET

Individual translation pairs

Prevodi za sorry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
sorry épith
in a sorry state jamais épith

sorry v slovarju PONS

Prevodi za sorry v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.sorry <-ier, -iest> [ˈsɒri, Am ˈsɑ:r-] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za sorry v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sorry Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文