sorts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sorts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. sort (kind, type):

I.sort out GLAG [Brit sɔːt -, Am sɔrt -] (sort [sth] out, sort out [sth])

I.sort through GLAG [Brit sɔːt -, Am sɔrt -] (sort through [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za sorts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sorts v slovarju PONS

Prevodi za sorts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za sorts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sorts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文