soul v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za soul v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

soul-searching [Brit ˈsəʊlsəːtʃɪŋ, Am ˈsoʊl ˌsərtʃɪŋ] SAMOST

Prevodi za soul v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
âme PHILOS, REL

soul v slovarju PONS

Prevodi za soul v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za soul v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soul Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文