spark v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spark v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

spark → spark off

glej tudi spark off

Individual translation pairs

Prevodi za spark v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spark v slovarju PONS

Prevodi za spark v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za spark v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spark Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文