specialist v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za specialist v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.specialist [Brit ˈspɛʃ(ə)lɪst, Am ˈspɛʃ(ə)ləst] SAMOST

II.specialist [Brit ˈspɛʃ(ə)lɪst, Am ˈspɛʃ(ə)ləst] PRID

non-specialist [Brit nɒnˈspɛʃ(ə)lɪst, Am ˌnɑnˈspɛʃəlɪst] PRID

Prevodi za specialist v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

specialist v slovarju PONS

Prevodi za specialist v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za specialist v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

specialist Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文