spilled v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spilled v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.spill <prét, part passé spilt or spilled> [Brit spɪl, Am spɪl] GLAG preh.

III.spill <prét, part passé spilt or spilled> [Brit spɪl, Am spɪl] GLAG nepreh. (empty out)

glej tudi thrill

II.spill out GLAG [Brit spɪl -, Am spɪl -] (spill out [sth], spill [sth] out)

Individual translation pairs

Prevodi za spilled v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

spilled v slovarju PONS

Prevodi za spilled v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.spill <spilt, spilt [or Am, Aus spilled, spilled]> [spɪl] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za spilled v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spilled Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文