spirits v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spirits v slovarju angleščina»francoščina

I.spirit [Brit ˈspɪrɪt, Am ˈspɪrɪt] SAMOST

2. spirit (mood, attitude):

spirits v slovarju PONS

Prevodi za spirits v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entrepreneurial spirit [ˌɒntrəprəˈnɜ:riəl ˈspɪrɪt, Am ˌɑ:n-] SAMOST

Individual translation pairs
malin(-igne)

Prevodi za spirits v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spirits Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

spirits iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za spirits v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文