spiritual v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spiritual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.spiritual [Brit ˈspɪrɪtʃʊəl, ˈspɪrɪtjʊəl, Am ˈspɪrɪtʃ(u)əl] SAMOST MUS

II.spiritual [Brit ˈspɪrɪtʃʊəl, ˈspɪrɪtjʊəl, Am ˈspɪrɪtʃ(u)əl] PRID (all contexts)

Individual translation pairs

Prevodi za spiritual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

spiritual v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文