splash v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za splash v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.splash around GLAG [Brit splaʃ -, Am splæʃ -] (splash around)

II.splash around GLAG [Brit splaʃ -, Am splæʃ -] (splash [sth] around)

Prevodi za splash v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

splash v slovarju PONS

Prevodi za splash v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za splash v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

splash Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文