spot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za spot v slovarju angleščina»francoščina

II.spot <part prés spotting; prét, part passé spotted> [Brit spɒt, Am spɑt] GLAG preh.

III.spot <part prés spotting; prét, part passé spotted> [Brit spɒt, Am spɑt] GLAG impers (rain)

spot v slovarju PONS

Prevodi za spot v slovarju angleščina»francoščina

7. spot inf → spotlight

glej tudi spotlight

spot cash → ready money

spot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文