stables v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stables v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.stable [Brit ˈsteɪb(ə)l, Am ˈsteɪbəl] SAMOST

III.stable [Brit ˈsteɪb(ə)l, Am ˈsteɪbəl] PRID

Augean stables [Brit ɔːˌdʒiːən ˈsteɪb(ə)lz, Am ɔˌdʒiən ˈsteɪb(ə)lz] SAMOST npl MYTH

Prevodi za stables v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stables v slovarju PONS

Prevodi za stables v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

stable1 <-r, -st [or more stable, most stable]> [ˈsteɪbl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za stables v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stables Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文