stages v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stages v slovarju angleščina»francoščina

1. stage (phase):

stade m (of, in de)
phase ž (of, in de)
étape ž (of, in de)

2. stage (raised platform) (gen):

stage THEAT
to hold the stage lit, fig
to set the stage THEAT

9. stage HIST, TRANSP → stagecoach

glej tudi stagecoach

I.centre stage [Brit, Am ˈˌsɛn(t)ər ˈˌsteɪdʒ] SAMOST

II.centre stage [Brit, Am ˈˌsɛn(t)ər ˈˌsteɪdʒ] PRIS

stages v slovarju PONS

Prevodi za stages v slovarju angleščina»francoščina

stages Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

être à un stade ...
to hold the stage [or Brit, Aus floor]

stages iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文