standards v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za standards v slovarju angleščina»francoščina

I.standard [Brit ˈstandəd, Am ˈstændərd] SAMOST

II.standard [Brit ˈstandəd, Am ˈstændərd] PRID

bog-standard [Brit bɒɡˈstandəd, Am ˌbɑɡˈstændərd] PRID Brit inf

standards v slovarju PONS

Prevodi za standards v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za standards v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

standards Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

standards iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文