stations v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stations v slovarju angleščina»francoščina

I.station [Brit ˈsteɪʃ(ə)n, Am ˈsteɪʃ(ə)n] SAMOST

II.station [Brit ˈsteɪʃ(ə)n, Am ˈsteɪʃ(ə)n] GLAG preh. (gen) MILIT

stations v slovarju PONS

Prevodi za stations v slovarju angleščina»francoščina

stations Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

stations iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za stations v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文