sticking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sticking v slovarju angleščina»francoščina

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG preh.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG nepreh.

I.stick with GLAG [Brit stɪk -, Am stɪk -] inf (stick with [sb])

II.stick with GLAG [Brit stɪk -, Am stɪk -] inf (stick with [sth])

sticking v slovarju PONS

Prevodi za sticking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za sticking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sticking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文