sticks v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sticks v slovarju angleščina»francoščina

III.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG preh.

IV.stick <prét, part passé stuck> [Brit stɪk, Am stɪk] GLAG nepreh.

II.stick up GLAG [Brit stɪk -, Am stɪk -] (stick [sth] up, stick up [sth]) (put up)

II.stick out GLAG [Brit stɪk -, Am stɪk -] (stick [sth] out, stick out [sth])

sticks v slovarju PONS

Prevodi za sticks v slovarju angleščina»francoščina

sticks Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文