stitches v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stitches v slovarju angleščina»francoščina

I.stitch up GLAG [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch up [sth], stitch [sth] up) lit

II.stitch up GLAG [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch up [sb], stitch [sb] up) inf Brit fig

I.stitch down GLAG [Brit stɪtʃ -, Am stɪtʃ -] (stitch [sth] down, stitch down [sth])

stitches v slovarju PONS

Prevodi za stitches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za stitches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stitches Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文