stockings v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stockings v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

stocking [Brit ˈstɒkɪŋ, Am ˈstɑkɪŋ] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za stockings v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stockings v slovarju PONS

stockings Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文