stone's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stone's v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi glasshouse

stone's v slovarju PONS

Prevodi za stone's v slovarju angleščina»francoščina

stone's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文