stopped v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stopped v slovarju angleščina»francoščina

1. stop (gen):

stop AVIAT, NAUT
to make an overnight stop AVIAT, NAUT

II.stop <part prés stopping; prét, part passé stopped> [Brit stɒp, Am stɑp] GLAG preh.

III.stop <part prés stopping; prét, part passé stopped> [Brit stɒp, Am stɑp] GLAG nepreh.

IV.stop <part prés stopping; prét, part passé stopped> [Brit stɒp, Am stɑp] GLAG povr

II.stop up GLAG [Brit stɒp -, Am stɑp -] (stop [sth] up, stop up [sth])

stopped v slovarju PONS

Prevodi za stopped v slovarju angleščina»francoščina

stopped Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文