straight v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za straight v slovarju angleščina»francoščina

2. straight (level, upright):

1. straight (not obliquely or crookedly):

2. straight (without delay):

straight v slovarju PONS

Prevodi za straight v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za straight v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

straight Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文