straighten v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za straighten v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. straighten → straighten out

glej tudi straighten out

II.straighten out GLAG [Brit ˈstreɪt(ə)n -, Am ˈstreɪtn -] (straighten out [sth], straighten [sth] out)

II.straighten up GLAG [Brit ˈstreɪt(ə)n -, Am ˈstreɪtn -] (straighten up [sb/sth], straighten [sb/sth] up)

Prevodi za straighten v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

straighten v slovarju PONS

Prevodi za straighten v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za straighten v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

straighten Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文