strangers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za strangers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

stranger [Brit ˈstreɪn(d)ʒə, Am ˈstreɪndʒər] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za strangers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strangers v slovarju PONS

Prevodi za strangers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za strangers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strangers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

no stranger to sth, ... form
habitué à qc, ...

strangers iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za strangers v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文