streaky v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za streaky v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za streaky v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

streaky v slovarju PONS

streaky Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文