strength v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za strength v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

strength [Brit strɛŋθ, strɛŋkθ, Am strɛŋ(k)θ] SAMOST

1. strength (power):

Individual translation pairs

Prevodi za strength v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strength v slovarju PONS

Prevodi za strength v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. strength (effort, good quality):

Individual translation pairs

Prevodi za strength v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strength Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文