stressed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stressed v slovarju angleščina»francoščina

de-stress [Brit diːˈstrɛs, Am diˈstrɛs] GLAG preh.

stressed v slovarju PONS

Prevodi za stressed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za stressed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stressed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文