studies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za studies v slovarju angleščina»francoščina

studies v slovarju PONS

Prevodi za studies v slovarju angleščina»francoščina

studies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

DELF (Diplôme d'études en langue française) LING spec okrajš.

studies iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文