suburbs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suburbs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.suburb [Brit ˈsʌbəːb, Am ˈsəbərb] SAMOST (gen)

Prevodi za suburbs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
banlieue-/ville-dortoir

suburbs v slovarju PONS

Prevodi za suburbs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za suburbs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

suburbs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文