successful v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za successful v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

successful [Brit səkˈsɛsfʊl, səkˈsɛsf(ə)l, Am səkˈsɛsfəl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za successful v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

successful v slovarju PONS

Prevodi za successful v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za successful v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

successful Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

lucratif(-ive)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文