suggestion v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suggestion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suggestion [Brit səˈdʒɛstʃ(ə)n, Am sə(ɡ)ˈdʒɛstʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za suggestion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

suggestion v slovarju PONS

Prevodi za suggestion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suggestion [səˈdʒestʃən, Am səgˈdʒes-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za suggestion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

suggestion Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文