suggestions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suggestions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suggestion [Brit səˈdʒɛstʃ(ə)n, Am sə(ɡ)ˈdʒɛstʃ(ə)n] SAMOST

1. suggestion (proposal):

Individual translation pairs

Prevodi za suggestions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

suggestions v slovarju PONS

Prevodi za suggestions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

suggestion [səˈdʒestʃən, Am səgˈdʒes-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za suggestions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

suggestions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文