suit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za suit v slovarju angleščina»francoščina

2. suit (be convenient) date, arrangement:

glej tudi diving suit, bathing suit

suit v slovarju PONS

Prevodi za suit v slovarju angleščina»francoščina

suit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文