supply v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za supply v slovarju angleščina»francoščina

I.supply [Brit səˈplʌɪ, Am səˈplaɪ] SAMOST

4. supply Brit SCHOOL → supply teacher

glej tudi supply teacher

Individual translation pairs

supply v slovarju PONS

Prevodi za supply v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za supply v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

supply Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

supply iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za supply v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文