surrounded v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za surrounded v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.surround [Brit səˈraʊnd, Am səˈraʊnd] SAMOST Brit

Prevodi za surrounded v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

surrounded v slovarju PONS

Prevodi za surrounded v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za surrounded v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

surrounded Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文