switches v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za switches v slovarju angleščina»francoščina

1. switch (change):

II.switch off GLAG [Brit swɪtʃ -, Am swɪtʃ -] (switch off [sth], switch [sth] off)

switch-hitter [Brit, Am ˈˌswɪtʃ ˈhɪdər] SAMOST Am inf

II.switch on GLAG [Brit swɪtʃ -, Am swɪtʃ -] (switch on [sth], switch [sth] on)

switches v slovarju PONS

Prevodi za switches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dimmer [ˈdɪməʳ, Am -ɚ], dimmer switch SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za switches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

switches Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

switches iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za switches v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文