syndicated v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za syndicated v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.syndicate SAMOST [Brit ˈsɪndɪkət, Am ˈsɪndɪkət]

Individual translation pairs

Prevodi za syndicated v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

syndicated v slovarju PONS

syndicated Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文