teeth: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za teeth: v slovarju angleščina»francoščina

teeth → tooth

glej tudi tooth

I.tooth <pl teeth> [Brit tuːθ, Am tuθ] SAMOST (of person, animal, comb, zip, saw)

I.tooth <pl teeth> [Brit tuːθ, Am tuθ] SAMOST (of person, animal, comb, zip, saw)

teeth: v slovarju PONS

Prevodi za teeth: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi tooth

Prevodi za teeth: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

teeth: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文