television v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za television v slovarju angleščina»francoščina

television [Brit ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n, tɛlɪˈvɪʒ(ə)n, Am ˈtɛləˌvɪʒən] SAMOST

television v slovarju PONS

Prevodi za television v slovarju angleščina»francoščina

television [ˈtelɪˌvɪʒən, Am ˈteləvɪʒən] SAMOST

television program SAMOST Am, Aus, television programme SAMOST Brit

television Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文