temperatures v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za temperatures v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

temperature [Brit ˈtɛmp(ə)rətʃə, Am ˈtɛmp(ə)rətʃər, ˈtɛmp(ə)rəˌtʃʊr] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za temperatures v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

temperatures v slovarju PONS

Prevodi za temperatures v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za temperatures v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

temperatures Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

temperatures iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文