texts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za texts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za texts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
texte ADMIN, LAW, POL

texts v slovarju PONS

Prevodi za texts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za texts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

texts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文