thank v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za thank v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.thank you [Brit, Am ˈθæŋk ˌju] SAMOST a. thank-you,thankyou

Individual translation pairs

Prevodi za thank v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

thank v slovarju PONS

Prevodi za thank v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za thank v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thank Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文