theatre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za theatre v slovarju angleščina»francoščina

theatre, theater Am [Brit ˈθɪətə, Am ˈθiədər] SAMOST

theatre v slovarju PONS

Prevodi za theatre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

theatre [ˈθɪətəʳ, Am ˈθi:ət̬ɚ] SAMOST Brit, Aus

Individual translation pairs

Prevodi za theatre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

theatre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文