thinking: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za thinking: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.thinking [Brit ˈθɪŋkɪŋ, Am ˈθɪŋkɪŋ] SAMOST

II.thinking [Brit ˈθɪŋkɪŋ, Am ˈθɪŋkɪŋ] PRID

III.thinking [Brit ˈθɪŋkɪŋ, Am ˈθɪŋkɪŋ]

critical thinking [ˌkrɪtɪk(ə)l ˈθɪŋkɪŋ, Amˌkrɪdəkəl ˈθɪŋkɪŋ] SAMOST

wishful thinking [Brit ˌwɪʃfəl ˈθɪŋkɪŋ, ˌwɪʃfʊl ˈθɪŋkɪŋ] SAMOST

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG preh.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] GLAG nepreh.

1. think (engage in thought):

Prevodi za thinking: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thinking: v slovarju PONS

Prevodi za thinking: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za thinking: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thinking: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文