thirsty v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za thirsty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

thirsty [Brit ˈθəːsti, Am ˈθərsti] PRID lit, fig

Individual translation pairs

Prevodi za thirsty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

thirsty v slovarju PONS

Prevodi za thirsty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za thirsty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

thirsty Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文