tied v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tied v slovarju angleščina»francoščina

I.tie up GLAG [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sb/sth] up, tie up [sb/sth])

glej tudi old school tie

I.tie together GLAG [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie together)

II.tie together GLAG [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sth] together, tie together [sth])

I.tie down GLAG [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sb/sth] down, tie down [sb/sth]) (hold fast)

tied v slovarju PONS

Prevodi za tied v slovarju angleščina»francoščina

tied Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文