tired v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tired v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.tire [Brit tʌɪə, Am ˈtaɪ(ə)r] SAMOST Am

tyre Brit, tire Am [Brit ˈtʌɪə, Am ˈtaɪr] SAMOST

Prevodi za tired v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tired v slovarju PONS

Prevodi za tired v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za tired v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tired Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文