tonight's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za tonight's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.tonight [Brit təˈnʌɪt, Am təˈnaɪt] SAMOST

II.tonight [Brit təˈnʌɪt, Am təˈnaɪt] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za tonight's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tonight's v slovarju PONS

Prevodi za tonight's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za tonight's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

tonight's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文